Studiebijbel-UI_0302151545

available-in-app-store-badge

StudieBijbel Online, een compleet naslagwerk in één applicatie


De bijbel is het geschreven Woord van God aan ons. Daarom is het erg belangrijk dat we goed weten wat er in de bijbel staat en wat er oorspronkelijk met een woord of vers bedoeld wordt.

Met StudieBijbel Online kun je op een eenvoudige manier opzoeken wat de oorspronkelijke betekenis van de tekst is. StudieBijbel Online integreert op unieke wijze een achttal naslagwerken in één applicatie!

 

 

StudieBijbel Online bevat onder andere:

 • Vier oorspronkelijke Griekse tekstedities

 • Een oorspronkelijke Hebreeuwse tekst

 • Een woord-voor-woord vertaling van het Grieks en Hebreeuws naar het Nederlands

 • Een vers-voor-vers Bijbelcommentaar

 • Een vergelijk van 15 moderne bijbelvertalingen

 • Een Grieks-Nederlandse concordantie

 • Een Grieks analytisch lexicon

 • Een theologisch Grieks woordenboek van 5000 woorden

Kenmerken

 • Eigentijds, Nederlandstalig, bijbelgetrouw, academisch verantwoord niveau.
 • Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Er is via tekstverwijzingen voortdurend aandacht voor de relatie met het andere Testament.
 • Een inleiding op elk bijbelboek met aandacht voor de opbouw van de bijbelboeken.
 • Een vers-voor-vers verklaring. Niet alleen aandacht voor de boodschap in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd.
 • In het OT aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken. Ook vergelijkingen met buitenbijbelse overleveringen over bv. schepping en zondvloed, en verdragsteksten.
 • Integraal wordt de grondtekst van het Nieuwe Testament (Textus Receptus) met varianten uit drie recente tekstuitgaven van het Griekse Nieuwe Testament (NA25, NA27 en HF) en die van het Oude Testament (Biblia Hebraica Stuttgartensia) gepresenteerd. Van elke tekstvariant in het NT worden de voornaamste handschriften vermeld als ook de tekstkeuze van een aantal moderne vertalingen.
 • Een internationaal verantwoorde transliteratie of letteromzetting van de Griekse en Hebreeuwse woorden, waarmee iedereen de Griekse en Hebreeuwse tekst kan lezen.
 • Een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen.
 • Elk Grieks woord heeft een verwijzing naar woordstudies, vormanalyse en concordantie.
 • Woordstudies van elk Grieks woord in het NT. Hier worden ook alle voorkomende woordvormen van het betreffende woord gegeven met vertaling en een volledige Grieks-Nederlandse concordantie.
 • Vijftien moderne vertalingen worden systematisch met elkaar vergeleken.
 • Een synopsis van de vier evangeliën, een Griekse grammatica en verder artikelen over tal van historische, theologische en taalkundige onderwerpen.
 • Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.

StudieBijbel Online

Updated on 2017-08-17T15:09:22+00:00, by CvB.