BibliaDeEstudio Online

available-in-app-store-badge

Biblia de Estudio, de Spaanse Online studiebijbel voor Latijns-Amerika


Dankzij de StudieBijbel Online abonnees is ons team met veel toewijding in staat geweest om in het afgelopen jaar een Spaanse versie van StudieBijbel Online NT te lanceren: BibliaDeEstudio Online.

BibliaDeEstudio Online is speciaal bedoeld om mensen in Latijns-Amerika die geen of weinig financiële middelen hebben, toegang te bieden tot waardevolle bronnen (zoals de StudieBijbel), om zodoende geestelijk gevoed en opgebouwd te worden door Gods Woord.

Dankzij uw gebeden en abonnementsgelden zijn de mensen in Latijns-Amerika nu in staat om BibliaDeEstudio Online gratis te gebruiken. Zonder uw hulp hadden wij dit geweldige doel niet kunnen realiseren.

 

BibliaDeEstudio Online bevat onder andere:

 • Vier oorspronkelijke Griekse tekstedities

 • Een woord-voor-woord vertaling van het Grieks naar het Spaans

 • Een vers-voor-vers Bijbelcommentaar

 • Een vergelijk van 3 moderne bijbelvertalingen

 • Een Grieks-Spaanse concordantie

 • Een theologisch Grieks woordenboek van 5000 woorden

Kenmerken

 • Eigentijds, Spaanstalig, bijbelgetrouw, academisch verantwoord niveau.
 • Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Er is via tekstverwijzingen voortdurend aandacht voor de relatie met het andere Testament.
 • Een inleiding op elk bijbelboek met aandacht voor de opbouw van de bijbelboeken.
 • Een vers-voor-vers verklaring. Niet alleen aandacht voor de boodschap in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd.
 • Integraal wordt de grondtekst van het Nieuwe Testament (Textus Receptus) met varianten uit drie recente tekstuitgaven van het Griekse Nieuwe Testament (NA25, NA27 en HF). Van elke tekstvariant in het NT worden de voornaamste handschriften vermeld als ook de tekstkeuze van een aantal moderne vertalingen.
 • Een internationaal verantwoorde transliteratie of letteromzetting van de Griekse woorden, waarmee iedereen de Griekse tekst kan lezen.
 • Een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen.
 • Elk Grieks woord heeft een verwijzing naar woordstudies, vormanalyse en concordantie.
 • Woordstudies van elk Grieks woord in het NT. Hier worden ook alle voorkomende woordvormen van het betreffende woord gegeven met vertaling en een volledige Grieks-Spaanse concordantie.
 • Drie moderne vertalingen worden systematisch met elkaar vergeleken.

Biblia de Estudio Online

Updated on 2017-09-26T13:21:50+00:00, by CvB.